Nettside til Oslo Center

Bakgrunn

Vi ble kontaktet av Oslo Center da de hadde en gammel WordPress site som de ikke fungerte som tenkt. De hadde problemer med å få oppdatert informasjon, hvilket for oss er i stikk motsatt vei som vi tenker WordPress til våre kunder. Vi byggde den helt om i siste versjon av WordPress og tilpasset den også til tablet og mobil. Nå er nettsiden tilpasset deres behov og nettsiden fungerer som tenkt.

Oslo Center

Oslo, Norge

www.oslocenter.no